Integratie BIM en ERP: essentieel voor de bouw

De wereldwijde bouwsector zou naar verwachting in 2025 een groei van ongeveer 70% moeten hebben doorgemaakt. Belangrijke thema’s die als leidraad dienen voor deze groei zijn onder meer het ontwerp van duurzame gebouwen, lean bouwen, verbeterde samenwerking in de keten en besluitvorming op basis van volledige informatie. De gaten tussen bouwprojecten en technologie moeten overbrugd worden. Het draait om informatie, en de verschillende manieren waarop deze informatie kan worden verspreid via de juiste kanalen in de diverse disciplines. Het is dan ook essentieel om BIM (Bouw Informatie Model) te integreren met ERP (Enterprise Resource Planning).

BIM en ERP: de ontbrekende schakel

Processen in de bouw verlopen sneller wanneer er sprake is van nauwkeurige uitwisseling van informatie. In het verleden werden deze gegevens uitgewisseld met behulp van verschillende documenten, tekeningen, ontwerpen, blauwdrukken etc. Met de introductie van BIM is de uitwisseling van informatie uiterst efficiënt geworden en door de intelligente 3D BIM-modellen gedurende het gehele proces te gebruiken kunnen kosten worden bespaard. BIM-modellen zijn meer dan alleen een 3D-ontwerp: BIM voegt tijd (4D) en financiële informatie (5D) toe aan het verhaal. ERP vormt een volledig geïntegreerd proces dat alle bedrijfsprocessen en functies omvat die betrokken zijn bij het bouwen of onderhouden, zoals inkoop, verkoop, projectbeheer, projectuitvoering, calculatie, materiaalbeheer en meer.

Integratie BIM en ERP

Het is in onze ogen duidelijk dat de integratie van BIM en ERP zeer belangrijk is voor de bouw. De focus van BIM ligt op het ontwerp en de planning van de bouw, ERP is gericht op projectplanning en financieel beheer. BIM construeert gebouwen virtueel in een computer, ERP verstrekt informatie over welke kosten wanneer worden gemaakt gedurende het project. Een BIM-model bestaat uit elementen met geometrische en parametrische informatie, die een nauwkeurige inschatting van de hoeveelheid te gebruiken materialen oplevert, met daarbij een inschatting van de te maken kosten. ERP gebruikt deze informatie vervolgens om het beheer van voorraad, facturen en financiële rapportage te realiseren. Door de financiële gegevens uit ERP te integreren met de gegevens uit BIM-modellen, verbetert het inzicht in de financiële situatie en wordt de financiële informatiestroom beter gestroomlijnt in de gehele keten.

BIM Bridge

De betrokken ketenpartners in een project werken vaak met verschillende gespecialiseerde BIM-applicaties. Bijvoorbeeld voor architectuur, instaleren van E/W-installaties, staalconstructies of calculatie. Elke applicatie kent zijn eigen datasilo, in de praktijk is het onmogelijk om al die gegevens in één BIM-model te verzamelen. Om BIM te kunnen integreren met 4PS Construct hebben wij de brug geslagen tussen ons ERP-systeem 4PS Construct en de verschillende applicaties om optimaal gebruik te maken van de gegevens in 4PS Construct. De oplossing is gebaseerd op de open BIM-standaarden zoals IFC. De 4PS BIM Bridge maakt het mogelijk om datasilo’s van verschillende BIM-partijen te openen en deze gegevens uit te wisselen, met als belangrijkste voordelen:

  • Minder faalkosten
  • Optimale samenwerking tussen de betrokken partijen
  • Efficiënte logistiek
  • Tijdswinst
  • Optimale gebouwbeheersing door voorspelbaar onderhoud

De 4PS BIM Bridge is het resultaat van de integratie tussen BIM en ERP die voorziet in de behoeften van de bouwsector. BIM-modellen kunnen worden ingelezen binnen het ERP-systeem Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct, alle verkregen gegevens kan men vervolgens gebruiken in de verschillende processen binnen een project.

Meer weten over de mogelijkheden van 4PS met Scapta? Lees hier verder.