Sneltoetsen voor Microsoft Dynamics Navision

Werken met een computermuis is niet altijd even efficiënt. Gelukkig bestaan er heel wat sneltoetsen die bepaalde commando’s uitvoeren. Het enigste nadeel van de sneltoetsen is dat je ze natuurlijk wel moet onthouden. Dankzij onderstaande combinaties vergeet je de belangrijkste sneltoetsen voor Microsoft Dynamics Navision niet meer én ga je sneller kunnen werken zoals een echte pro.
Move to the next field or character
RIGHT ARROW
Move to the previous field or character
LEFT ARROW
Move to the field above in the same column
UP ARROW
Move to the field below in the same column
DOWN ARROW
Clear selected text
DELETE
Close the window or undo the data entry
ESC
Move to the last field on a line
END
Move to the first field on a line
HOME
Move to the next field on non-line FastTabs
TAB
Move to the next editable field
ENTER
Open Help
F1
Edit
CTRL+SHIFT+E
Select Type to filter (field filter)
F3
Drop-down or look up to select
F4
Refresh the active window
F5
Go to the next frame
F6
Display statistics
F7
Copy the field above
F8
Post
F9
Select the menu bar and display access keys
F10, ALT
Select the navigation pane
F12
View error message
SHIFT+F1
Select Show Results (FlowFilter)
SHIFT+F3
Open a lookup window (from an ellipsis button)
SHIFT+F4
Go to the previous frame
SHIFT+F6
Open the related card
SHIFT+F7
Drop-down or look up to view
SHIFT+F8
Post and print
SHIFT+F9
Display a shortcut menu
SHIFT+F10
Apply entries, get source documents, or get warehouse documents
SHIFT+F11
Open the Role Centre from the navigation pane
SHIFT+F12
Move to the previous field
SHIFT+TAB
On multiple column headers, the columns will all be sorted in the same ascending or descending direction.
SHIFT+LEFT-CLICK
If sorting on multiple column headers using Shift+left-click, use Shift+double-click on the first column that was clicked on and this will toggle ascending/descending direction of all the columns included in the sorting.
LEFT-DOUBLE-CLICK
Left-click on a column header to sort a column ascending, then left-click again to toggle between ascending and descending.
LEFT-CLICK
Collapse or expand the ribbon
CTRL+F1
Create a new document
CTRL+F2
Select Search pages
CTRL+F3
Look up to the related list
CTRL+F4
View entries
CTRL+F7
Release document
CTRL+F9
Select the ribbon and display key tips
CTRL+F10
Reconcile or split lines
CTRL+F11
Select the address bar
CTRL+F12
Copy
CTRL+C
Go to
CTRL+G
Export to Microsoft Office Excel
CTRL+E
Show links
CTRL+L
Create a new record
CTRL+N
Open the company
CTRL+O
Print
CTRL+P
Select sorting
CTRL+T
Paste
CTRL+V
Export to Microsoft Office Word
CTRL+W
Cut
CTRL+X
Undo
CTRL+Z
Display next document or card in a list
CTRL+PAGE DOWN
Display previous document or card in a list
CTRL+PAGE UP
Move up while the selected line stays selected
CTRL+UP ARROW
Move down while the selected line stays selected
CTRL+DOWN ARROW
Move to the first field on a line
CTRL+LEFT ARROW
Move to the last field on a line
CTRL+RIGHT ARROW
Open the About this Page/Report window (Zoom)
CTRL+ALT+F1
Delete the selected line
CTRL+DELETE
Move to the first line in a list
CTRL+HOME
Move to the last line in a list
CTRL+END
Save and close window (equivalent to choosing the OK button)
CTRL+ENTER
Show dimensions
CTRL+INSERT
Edit list
CTRL+SHIFT+E
View List
CTRL+SHIFT+R
Collapse/expand a line in a hierarchy
CTRL+SHIFT+Q
Paste rows
CTRL+SHIFT+V
Open a list place in a separate window
CTRL+SHIFT+W
Save and close the window and open a new window
CTRL+SHIFT+ENTER
Display access keys in the ribbon
ALT
Toggle to display/hide FactBoxes
ALT+F2
Filter to the value in the field
ALT+F3
Close window or close program
ALT+F4
Collapse or expand the active frame
ALT+F6
Optimize space for the current page
ALT+F12
Go to the previous window in the navigation history
ALT+LEFT ARROW
Go to the next window in the navigation history
ALT+RIGHT ARROW
Move to the field below without opening the drop-down menu
ALT+ENTER
Toggle between open windows
ALT+TAB