Van anti naar pro Microsoft

Microsoft: top technologie om bij klanten de beste oplossingen voor te stellen

Ze bestaan wel degelijk, de Microsoft-fans die jaren geleden nog tot de non-believers behoorden. Bart Vliegen, Director bij Scapta Hasselt is daar een mooi voorbeeld van. “Intussen weet ik dat we met Microsoft toptechnologie in huis hebben om bij klanten de beste oplossingen voor te stellen”, aldus Bart.

“Ik ben zelf IT’er in de eerste lijn geweest, en dus heeft software me altijd sterk geïnteresseerd”, zo steekt Bart Vliegen van wal. “Ik koos destijds persoonlijk voor producten van Apple omdat Microsoft toen nog lang niet stond waar het nu staat. Er zaten fouten in de programma’s, die ook te pas en te onpas blokkeerden. Vele jaren later kwam ik bij een Microsoft partner terecht, waar ik al snel doorhad dat Microsoft doorheen de jaren zeker niet is blijven stilstaan.”

Bart looft vooral de mogelijkheden van Surface en Scapta365. “Sinds twee jaar zijn er standaard heel wat functionaliteiten inbegrepen. Zo zijn er de apps met geïntegreerde tools om het hele proces te optimaliseren. Redelijk revolutionair. Nog een voorbeeld is dat Microsoft direct inspeelt op alle trends en mogelijkheden van de toepassingen meteen aanpast. Alle oplossingen zijn voortaan mobiel beschikbaar en aanwezig in de cloud. Concurrenten kunnen deze snelheid niet volgen.

Een aantal IT’ers blijft vasthouden aan andere leveranciers. Ze weten niet dat met Microsoft-technologie bijna elk probleem kan aangepakt worden. Onder andere de veel kortere implementatietijden van nieuwe projecten maken de klant, de collega’s en de directie blij. Daar draait het tenslotte toch allemaal om.”

Lees ook de andere blogs van Scapta

van anti naar pro microsoft